درباره دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

این دانشگاه در سال ۱۳۵۰ با عنوان "آموزشگاه بهیاری" زیر نظر جمعیت هلال احمر شروع به کار نمود و در سال ۱۳۵۲ تحت پوشش وزارت بهداری آن زمان به "مدرسه عالی مامایی" تغییر نام داد.

در سال ۱۳۶۱ با نام دانشکده پرستاری و مامایی شهید باهنر و از سال ۱۳۷۱ بدنبال انتزاع  از دانشگاه علوم پزشکی سمنان با عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت به فعالیت خود ادامه داد.

در یکصدوهفتادو نهمین جلسه‌ی مورخ ۸۵/۱۲/۱۲ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،پذیرش دانشجوی رشته‌ی پزشکی در دانشکده مورد موافقت اصولی قرار گرفت و با اعطای این مجوز ،بستر لازم برای تاسیس دانشکده‌ی جدید و ارتقای دانشکده به دانشگاه فراهم گردید.

روز ۲۴خردادماه ۱۳۸۶ در سی امین و آخرین سفر استانی هیات دولت در دور اول ، دکتر محمود احمدی نژاد در جمع مردم شاهرود از ارتقای دانشکده ی علوم پزشکی شاهرود به دانشگاه به عنوان  پیش نویس یکی از مصوبات این سفر یاد کرد و بدنبال آن ، این مهم به عنوان اولین و شاخص ترین مصوبه‌ی بخش سلامت و آموزش عالی استان سمنان در جلسه ی هیات دولت در استان سمنان مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

در کمتر از یکسال ، اهتمامی مضاعف در سایه مدیریت شایسته دانشگاه (دکتر محمد شریعتی) ، همه خواسته ها و انتظارات  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور  را در فراهم نمود ن بسترهای لازم  برای این توسعه محقق کرد و در یکصدو هشتادو پنجمین جلسه ی مورخ هفتم اسفند ماه  ۱۳۸۶، این شورا بر تلاشهاو زیر ساختهای صورت گرفته  در مسیر این ارتقا مهر تایید زد و موافقت قطعی خود را  با ارتقای این دانشکده به دانشگاه  اعلام کرد .  تحقق اولین و مهم ترین مصوبه ی بخش سلامت و آموزش عالی این سفر استانی بارقه امید را در دل خادمان عرصه سلامت شهرستان شاهرود افقی تازه بخشید.