پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی اعضاء هیات علمی

همکار گرامی

با سلام و احترام

 

ضمن تشکر از زحمات جنابعالی / سرکارعالی پرسشنامه حاضر جهت سنجش رضایتمندی شما از حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی، درمانی و مدیران حوزه خود تهیه شده است. خواهشمند است در پاسخگویی دقت لازم را مبذول فرمایید تا از نتایج ارائه شده برای بهبود کیفیت و کمیت دانشگاه استفاده گردد.

 

سوالات امور آموزشی

سوالات امور پژوهشی و فناوری

سوالات  امور فرهنگی و رفاهی

سوالات امور عمومی و اداری

سوالات امور آموزشی و رفاهی بیمارستان و مراکز آموزش بالینی

سوالات ارزیابی مدیران