ریاست

سوابق تحصیلی:

پزشکی عمومی (MD)فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

مدیریت  خدمات سلامت (MPH) فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی (PhD)فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی:

 • سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاکدشت (از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۷۹)
 • سرپرست شبکه بهداشت و درمان دماوند (از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۱)
 • مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش (از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳)
 • معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه (از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۵)
 • مشاور اجرایی معاونت پشتیبانی دانشگاه (از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹)
 • ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه (از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲)
 • مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه (از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶)
 • عضو شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی شعبه بین‌الملل دانشگاه (از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶)
 • عضو کمیته راهبردی شعبه بین‌الملل دانشگاه (از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴)
 • عضو هیئت‌ علمی و معاون آموزشی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی (از سال ۱۳۹۲ تاکنون)
 • عضو انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران (از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
 • عضو کمیته اخلاق دانشگاه (از سال ۱۳۹۲ تاکنون)
 • معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی  (از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸)
 • معاون امور بهداشتی دانشگاه در زمان پاندمی کرونا (از سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰)
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۲