پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی کارکنان

 • 0
 • همكار گرامي با سلام و احترام ضمن تشكر از زحمات جنابعالي / سركارعالي پرسشنامه حاضر جهت سنجش رضايتمندي شما از حوزه هاي امورعمومي، مديران، همكاران حوزه خود و خودارزيابي تهیه شده است. خواهشمند است در پاسخگويي دقت لازم را مبذول فرمایید تا از نتايج ارائه شده براي بهبود کیفیت و کمیت دانشگاه استفاده گردد.
  1
 • بخش اول: اطلاعات دموگرافیک
  2
 • گروه شغلی*
  3
 • وضعیت استخدامی*
  4
 • سن*
  5
 • جنسیت*
  6
 • تحصیلات*
  7
 • سابقه کار*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • گروه شغلي*
  10
 • بخش دوم : امور عمومي
  11
 • ۱- به چه میزان از نحوه اطلاع رساني نامه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه هاي اداري و تسهیلاتی حوزه هاي بالادستي رضايت داريد؟
  12
 • ۲-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  كم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  13
 • ۲- به چه میزان از سكوت و آرامش محیط كار رضايت داريد؟
  14
 • ۲-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  15
 • ۳- به چه میزان از شرايط فیزیکی محیط كار (روشنايي، تهويه، گرمايش، سرمايش و امكانات اداري) رضايت داريد؟
  16
 • ۲-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  17
 • ۴- به چه میزان از حجم كاري تعريف شده براي خود رضايت داريد؟
  18
 • ۲-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  19
 • ۵- به چه میزان از بهداشت و نظافت محیط كار رضایت داريد؟
  20
 • ۲-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  21
 • ۶- به چه میزان از امكانات رفاهي اولیه، تسهیلات مالي و برنامه هاي تفريحي رضايت داريد؟
  22
 • ۲-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  23
 • ۷- به چه میزان از امكانات ارائه شده براي فرزندان (مهدكودك، پرداخت مزاياي مربوط به مهدكودك، تسهیلات ورزشي و تفريحي) رضايت داريد؟
  24
 • ۲-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  25
 • ۸- تا چه حد امكانات موجود در محیط كار جهت پیشگیری و ایمنی حین كار كافي مي باشد؟
  26
 • ۲-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  27
 • ۹- به چه میزان درمحل كار خود احساس امنیت و ثبات شغلي داريد؟
  28
 • ۲-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  29
 • ۱۰- تا چه حد از کمیت و کیفیت كارگاهها و يا كلاس هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط با شغل خود رضايت داريد؟
  30
 • ۲-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  31
 • ۱۱- ساز و كار ارزيابي عملكرد دانشگاهها را تا چه میزان عادلانه تلقي مي نمایید؟
  32
 • ۲-۱۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  33
 • ۱۲- به چه میزان دانشگاه به شما فرصت مي دهد تا از اشتباهاتتان درس بگیرید؟
  34
 • ۲-۱۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  35
 • ۱۳- به چه میزان با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه آشنا هستید؟
  36
 • ۲-۱۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  37
 • ۱۴- به چه میزان از حقوق و مزاياي دريافتي با انجام كار محوله رضايت داريد؟
  38
 • ۲-۱۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  39
 • ۱۵- به چه میزان در مجموع از فعالیت در اين سازمان رضايت داريد؟
  40
 • ۲-۱۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  41
 • نقاط ضعف و قوت سازمان را بیان نمایید؟
  42
 • 2-16*
  43
 • بخش سوم : خود ارزيابي
  44
 • ۱- من به جايگاه شغلي خود علاقمند هستم.
  45
 • ۳-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  46
 • ۲- من به ارتقاء دانش و مهارت خود در محیط كاري مي پردازم.
  47
 • ۳-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  48
 • ۳- من كارم را به درستي بر اساس فرآيندها و رويه هاي واحد انجام مي دهم.
  49
 • ۳-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  50
 • ۴- من درك كاملي از نقش و مسئولیت هاي خود در واحد مربوطه دارم.
  51
 • ۳-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  52
 • ۵-- من به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهم.
  53
 • ۳-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  54
 • ۶- من به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كنم و به طور منظم بازخورد مي دهم.
  55
 • ۳-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  56
 • ۷- من خلاق هستم
  57
 • ۳-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  58
 • ۸- من از ايده هاي جديد استقبال مي كنم.
  59
 • ۳-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  60
 • ۹- من به وظايف محوله از سوي مدير مربوطه بها داده و به انجام آن مي پردازم.
  61
 • ۲-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  62
 • ۱۰- به عملكرد كلي خود در سازمان چه امتیازی می دهید؟
  63
 • ۳-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  64
 • نقاط قوت و ضعف خود را در چه مواردي مي دانید؟
  65
 • ۳-۱۱*
  66
 • براي اثربخشي بیشتر و توسعه حرفه اي خود، دسترسي به چه خدماتي بايد داشته باشید و چه فعالیتهایی لازم است انجام دهید؟
  67
 • ۳-۱۲*
  68
 • بخش چهارم : ارزيابي مديران
  69
 • لطفا مشخص فرمایید فرم ارزيابي را براي کدامیک از موارد ذيل تکمیل مي نمایید.
  70
 • نوع فرم ارزیابی*
  71
 • ۱- مدير كار را به درستي بر اساس فرآيندها و رويه هاي واحد انجام مي دهد.
  72
 • ۴-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  73
 • ۲- به عنوان مدير درك كاملي از نقش و مسئولیتهاي خود در واحد دارد.
  74
 • ۴-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  75
 • ۳- به عنوان مدير در شغل خود متخصص است و به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهد
  76
 • ۴-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  77
 • ۴- به عنوان مدير همواره پروژه ها را بر اساس زمان بندي تعهد و توافق شده به انجام مي رساند.
  78
 • ۴-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  79
 • ۵- به عنوان مدير تصمیم هاي درستي می گیرد و زماني كه به اعضاي تیم كارها را تفويض مي كند به آنها اعتماد مي نمايد.
  80
 • ۴-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  81
 • ۶- مدير به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كند و به طور منظم از اعضاي تیم بازخورد مي خواهد.
  82
 • ۴-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  83
 • ۷- مدير مسائل را سريع و خلاقانه حل مي كند.
  84
 • ۴-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  85
 • ۸- مدير به شغل خود در دانشگاه متعهد و علاقمند است.
  86
 • ۴-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  87
 • ۹- مدير به پرسنل بازخوردهاي كاربردي مي دهد كه به بهبود عملكرد سیستم كمك مي كند.
  88
 • ۴-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  89
 • ۱۰- مدير تمركز تیم را روي اولويت ها و نتايج حفظ مي كند.
  90
 • ۴-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  91
 • ۱۱- مديرم را براي مديريت ديگر تیم ها نیز توصیه مي كنم.
  92
 • ۴-۱۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  93
 • ۱۲- به عملكرد كلي مدير خود چه امتیازی مي دهید؟
  94
 • ۴-۱۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  95
 • نقاط قوت و ضعف مدير خود را بنویسید.
  96
 • ۴-۱۳*
  97
 • بخش پنجم : ارزيابي همتا
  98
 • ۱- كار را به درستي براساس فرآيندها و اولويت هاي واحد انجام مي دهد.
  99
 • ۵-۱*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  100
 • ۲- درك كامل از نقش ها و مسئولیت هاي خود در واحد دارد.
  101
 • ۵-۲*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  102
 • ۳- به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهد و به نظارت كمي نیاز دارد.
  103
 • ۵-۳*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  104
 • ۴- كار را بر اساس زمان بندي ویژگیها و جزئیات تعهد شده انجام مي دهد.
  105
 • ۵-۴*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  106
 • ۵- به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كند و به طور منظم از آنها بازخورد مي طلبد.
  107
 • ۵-۵*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  108
 • ۶- خلاق و توانمند در حل مساله مي باشد.
  109
 • ۵-۶*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  110
 • ۷- از ايده هاي جديد استقبال مي كند.
  111
 • ۵-۷*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  112
 • ۸- به خود و واحد علاقمند است.
  113
 • ۵-۸*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  114
 • ۹- همواره اهداف كاري را مشخص مي كند.
  115
 • ۵-۹*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  116
 • ۱۰- به عملكرد كلي همكار هم رده خود چه امتیازی می دهید؟
  117
 • ۵-۱۰*فقط یکی را انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  118
 • نقاط قوت و ضعف را در چه مواردي می دانید؟
  119
 • ۵-۱۱*
  120