مطالب مرتبط با کلید واژه

نتایج نهایی رشته های شغلی


به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اعلام نتایج نهایی رشته های شغلی آزمون قراردادی دانشگاه

بدینوسیله نتایج نهایی آزمون قراردادی مورخ ۹۹/۷/۲۴ در رشته های شغلی پرستار ، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی، کارشناس تحلیل گر سیستم ، کارشناس امور آموزشی ، کارشناس امور پژوهشی، ، کارشناس امور حقوقی، کارشناس بهداشت حرفه ای ، کارشناس بهداشت محیط، ، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ، کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی ، مددکار بهداشتی درمانی و نگهبان ، مطابق جدول ذیل اعلام می گردد.

ادامه مطلب