معرفی تجهیزات

تجهیزات بخش شیمی و آنالیز:

آون خلاء- روتاری- ترازو- ترازوی رطوبت سنج- کلدال- سوکسله- آب مقطر گیری دوبار تقطیر- آب خالص ساز- اسپکتروفتومتر- PH متر- کنداکتومتر- شیکر ارلن- کوره- پلاریمتر- رفرکتومتر- سانتریفیوژ ژربر- هود- فور- UV- کابینت HPLC- همزن برقی- مخلوط کن- مگنت مغناطیسی

تجهیزات بخش میکروبی:

انکوباتور- کلد انکوباتور- اتوکلاو دیجیتال- هود لامینار- یخچال- فریزر- ترازو- آب مقطر گیری یکبار تقطیر- میکروسکوپ- بن مار سرولوژی- فور- سمپلر دوزیت-تست آنتی بیوتیک- شیکر- همزن برقی- کلنی کانتر