مدیریت تجهیزات پزشکی

 شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

نیاز سنجی تجهیزات پزشکی

اداره تجهیزات پزشکی با بهره گیری از کارشناسان مجرب تجهیزات پزشکی با آگاهی از نقش مهمی که تجهیزات پزشکی در سلامت و حفظ جان بیماران و کاربران دارد ، از طریق کارشناسی و بهره گیری از توان تخصصی متخصصین و در حدود قوانین و مقررات از طریق نظارت بر روند خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز ، با کیفیت و ایمن و با قیمت مناسب جهت مراکز درمانی به کار می‌بندد و در اجرای کلیه وظایف محوله در چارچوب آیین نامه تجهیزات پزشکی ،حمایت از تولیدات داخلی استاندارد و دارای تاییدیه را در اهم فعالیت‌های خود قرار می ‌دهد. 

 1. جذب اعتبار مورد نیاز دانشگاه جهت خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی

 2. نظارت بر طرح های تجهیزاتی مراکز درمانی

3. انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات

4. نظارت بر عقد قراردادهای نگهداری و خدمات پس از فروش

 5. نظارت بر کاربرد صحیح تجهیزات پزشکی

6. رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی

 7. تجهیز مراکز و بخش های جدید بیمارستانی

8. اخذ ورود دستگاههای سرمایه ای و نیمه سرمایه ای بخش دولتی و خصوصی

 شرح وظایف بخش های مختلف اداره تجهیزات پزشکی

1. ارزشیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دولتی و خصوصی

نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده

1. نظارت بر نحوه صحیح نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی در مراکز

2. اخذ تعهد نامه کتبی نصب و راه اندازی و آموزش و گارانتی از شرکتهای طرف قرارداد

3. آموزش دوره کاربری دستگاه توسط نمایندگان فروشنده تجهیزات

4. دریافت هرگونه اطلاعات و مدارک لازم اعم از کاتالوگ ، لوح فشرده و نحوه استفاده از تجهیزات

 تجهیز بخش های جدید بیمارستانهای موجود و بیمارستانهای جدید الاحداث

1. بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها و بخشهای جدیدالاحداث

2.  برآورد ریالی تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان به تفکیک بخش ها

3.  شرکت در کمیته بودجه بندی خرید تجهیزات پزشکی

4.  مشاوره و شرکت در کمیته خرید تجهیزات پزشکی 

تعمیرات و سرویس و نگهداری ، کالیبراسیون و خدمات پس از فروش

1.  اخذ تعهد کتبی انجام سرویس های دوره ای  و کالیبراسیون دستگاه مطابق با توصیه کمپانی سازنده

2.  اخذ تعهد در خصوص پشتیبانی فنی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه ، سرویس و تعمیرات آن پس از پایان دوره گارانتی تا پایان عمر مفید دستگاه  به مدت حداقل 10 سال

3.  عقد قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای

 نظارت بر اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی خصوصی ودولتی

1.  نظارت بر عملکرد شرکتها و مراکز عرضه کالا و تجهیزات پزشکی

2.  بازدید های دوره ای به همراه کارشناسان سازمان بازرگانی از کالا پزشکی های سطح شهر

3.  برگزاری جلسات توجیهی با صاحبان حرف کالا پزشکی و صنوف مربوطه

4.  نظارت و پیگیری امور مربوط به مصدومین ترافیکی