اهم وظایف معاونت غذا و دارو

   اهم وظایف معاونت غذا و دارو

 

ایجاد فضای تعامل با سایر قسمتهای درون بخشی و برون بخشی در زمینه ساماندهی و بهینه سازی ارائه خدمات دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی

 

هماهنگ نمودن فعالیتهای معاونت غذا و دارو در حوزه غذا، دارو ،آزمایشگاه کنترل مواد غذائی ،آرایشی وبهداشتی و تجهیزات پزشکی با سازمان غذا ودارو و دانشگاه

 

 انجام هماهنگی‌های بین بخشی با محوریت استانداری و  فرمانداری درحوزه های صنعت، معدن، تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی

 

 هدایت فعالیتهای مدیریت های معاونت شامل غذا ،دارو و آزمایشگاه کنترل مواد غذائی و تجهیزات پزشکی درراستای قوانین و ضوابط موجود با هدف رعایت حقوق استفاده کنندگان از خدمات این معاونت و آحاد جامعه