به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

برگزاری جلسه تدوین برنامه عملیاتی غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس

۰۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۰۸۰۱ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۷۵
صبح یکشنبه ۲ بهمن سال جاری در خصوص تدوین برنامه عملیاتی غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس با حضور دکتر عامری مدیر درمان و کارشناسان واحد مامایی، کارشناسان معاونت بهداشتی و بیمارستان بهار در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید .
برگزاری جلسه تدوین برنامه عملیاتی غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس

نظر شما :