به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اتمام فرایند صدور احکام افزایش حقوق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۷ کد : ۱۱۵۱۲ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۲۵۲
دکتر یوسفی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرودگفت : با توجه به ابلاغ دستورالعمل ضریب ریالی افزایش حقوق کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و اعضای محترم هیات علمی در سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت متبوع، احکام جدید به همت کارکنان محترم مدیریت منابع انسانی دانشگاه صادر و با تلاش مدیریت های محترم امور مالی و بودجه، برنامه و پایش عملکرد، حقوق ها بر آن مبنا پرداخت گردید.
اتمام فرایند صدور احکام افزایش حقوق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

( ۱ )

نظر شما :