تقدیراز زحمات غلامرضا ابراهیمیان توسط مشاور رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی

۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۱ کد : ۱۲۹۵۱ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۴۸۸
روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۵.۲۵ جلسه ای در شهرک صنعتی ، شرکت کابل سیم و مغان شاهرود برگزار شد و از زحمات غلامرضا ابراهیمیان توسط محمدیون مشاور رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی تقدیر و تشکر گردید
تقدیراز زحمات غلامرضا ابراهیمیان توسط مشاور رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی

محمدیون مشاور رییس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی گفت از زحمات  غلامرضا ابراهیمیان تشکر می نماییم  که در موقعیت‌های گوناگون و بنا بر اصل  مسولیت پذیری اجتماعی سازمان‌ها در برآورده نمودن نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز در بخشهای درمانی دانشگاه ما را یاری نمودند.

درادامه، دکتر صالح نساج به بیان اهمیت و  نوع خدمات واحد ۱۱۵ شاهرود اشاره نموده و ضمن برشمردن برخی نیازمندیهای این حوزه، خواستار کمک و همراهی خیرین و بنگاه‌های اقتصادی با نظام سلامت شدند.

مقرر گردید برخی از نیازمندیهای عمرانی و تجهیزاتی حوزه ۱۱۵ به مدیر عامل  شرکت سیم و کابل مغان بصورت کتبی ارائه گردد تا براساس اولویت نسبت به همکاری با دانشگاه اقدامات لازم صورت پذیرد.


( ۳ )

نظر شما :