به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

فراخوان طرح های پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت مرحله اول سال ۱۳۹۸

۲۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۱ کد : ۳۸۱۵ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۱۵۹۰
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران سه طرح با عناوین زیر را به نیابت از معاونت بهداشت (دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان) را به فراخوان گذاشته است.
فراخوان طرح های پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت مرحله اول سال ۱۳۹۸

۱- خواهشمند است متقاضیان محترم با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش موسسه به آدرس  (http://resnihr.tums.ac.ir)  عضو شده و نسبت به تکمیل پیشنهاد خود اقدام نمایند.
۲- برای کلیه طرح ها، شرح نیاز (RFP) تهیه شده است که پیوست است. بودجه درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.
۳- آخرین فرصت برای ارسال پیشنهادات، پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲خواهد بود.

عناوین فراخوان:
۱- بازنگری برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه
۲- ارزیابی وضعیت موجود و تدوین "برنامه استراتژیک کشوری پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر" بر اساس آن 
۳- تدوین نقشه راه، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت برای تکامل کودکان (CCD: Care for Child Development)

کلید واژه ها: طرح های پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت


نظر شما :