به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری برای چهارمین دوره در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۳ کد : ۳۸۲۸ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۳۵۰۱
برای چهارمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری به روش OSCE در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری برای چهارمین دوره در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

دکترحسین ابراهیمی رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: صلاحیت بالینی نقش بسزایی جهت اجرای اقدامات پرستاری در ارایه ی خدمات به مددجویان دارد و در آزمون مذکور از روش(OSCE) که یک امتحان عملی برای سنجش توانمندیها و مهارتهای بالینی دانشجویان می باشد، استفاده می گردد و دانشجویانی که این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند جهت اجرای کارآموزی در عرصه به بیمارستان معرفی  می شوند.

رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  اظهار داشت :چهارمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با حضور ۲۹ نفر از دانشجویان پرستاری در هفت ایستگاه به روش  OSCEدر ۲۹دی ماه سال جاری توسط اعضای هیات علمی و مربیان آموزشی گروه پرستاری برگزار گردید.


( ۱۵ )

نظر شما :