به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

جلسه ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۹ کد : ۵۳۳۵ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۲۳۲
جلسه ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه۹۹ با حضور دکتر کلالیان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع ، مهندس هادی سرپرست گروه تحقیق و توسعه دانشگاه های معاونت توسعه مدیریت وزار ت بهداشت و کارشناسان قطب و جمعی از مدیران ستادی در سالن جلسات دانشگاه پزشکی تشکیل شد.
جلسه ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در این جلسه: دراین جلسه: بازنگری در استراتژی های پیشنهادی، شاخص های پیشنهادی و شاخص های کلیدی عملکردی همچنین برنامه های آتی دانشگاه، تحلیل و بازنگری در فرآیندهای داخلی و ظرفیت های سازمانی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

.

کلید واژه ها: عملکردی مدیریت امور پشتیبانی جلسه ارزیابی تحلیل و بازنگری دکتر کلالیان مقدم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :