جلسه ساماندهی فوریت های پزشکی دانشگاه

۱۴ میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان مدیریت فوریت های پزشکی اختصاص یافت.

۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۷ کد : ۵۶۳۸ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۱۶۴۹
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه ساماندهی فوریت های پزشکی دانشگاه در روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
۱۴ میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان مدیریت فوریت های پزشکی اختصاص یافت.

در جلسه ساماندهی فوریت های پزشکی، با پیگیری ریاست دانشگاه و مدیر فوریت های پزشکی و جلب مساعدت رئیس اورژانس کشور، مبلغ 14 میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان مدیریت فوریت های پزشکی اختصاص یافت و مقرر شد تا پایان سال جاری ساختمان مذکور تکمیل،تجهیز و راه اندازی شود.


( ۴ )

نظر شما :