به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

حضور دکتر چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در خبر ساعت ۲۰-یکشنبه۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۱:۵۴ کد : ۶۰۵۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۲۹

( ۱ )

نظر شما :