بازدید دکتر چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از روند اجرایی برنامه واکسیناسیون عمومی و آزمایشگاه مرکز عظیما - سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۰ کد : ۶۲۷۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۴۷۰

( ۵ )

نظر شما :