در پی موافقت اولیه و پیگیری های بعمل آمده:

هیات بورد تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، ایجاد رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را تصویب کرد.

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۹ کد : ۸۴۶ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۳۰۲۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در پی اخذ مجوز اولیه راه انداری رشته اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود که پنجم آذرماه سال جاری با حضور دبیر و اعضای ارشد "هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی" کشور در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و پس از جلسه با مسولین و اعضای هیات علمی دانشگاه و ارزیابی امکانات و توانمندی های موجود صورت گرفت هیات بورد تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، ایجاد رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود و مشهد را در جلسه نهم اسفند ماه تصویب کرد.

کلید واژه ها: تصویب رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی


( ۶ )

نظر شما :