به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر شیبانی : میزان رضایتمندی مردم و بیماران قلبی استان از ارائه خدمات تخصصی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

۲۴ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۳ کد : ۹۲۱۵ اخبار تصویری اخبار متحرک
تعداد بازدید:۱۱۱۸
رییس دانشگاه علوم پزشکیش شاهرود :حضور متخصصین قلب در استان ظرفیت و سرمایه‌ای بزرگ برای دانشگاه علوم پزشکی و مردم شریف است و قطعاً با بهره‌برداری از مرکز آنژیوگرافی و اتاق عمل قلب باز؛ میزان رضایتمندی مردم و بیماران قلبی استان از ارائه خدمات تخصصی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
دکتر شیبانی : میزان رضایتمندی مردم و بیماران قلبی استان از ارائه خدمات تخصصی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

( ۳ )

نظر شما :