فرآیند های روابط عمومی

 -فرآیند تهیه گزارش خبری از سمینارها، همایش ها و ...

-فرآِیند ثبت اخبار واحد ها در وب دا
-فرآیند برگزاری نشست خبری

-فرآیند تهیه اطلاعات فرهنگ سلامت

-فرآیند ارسال جوابیه به اخبار درج شده در پورتال ها و جراید شهری و سراسری

فرآیند اعلام مناسبتی رییس توسط پیام دانشگاه

 فرآیند درخواست درج مطالب مهم در روزنامه

فرآیند اطلاع رسانی همایش ها

فرآیند ثبت پیام هفته

فرآیند رصد رسانه های خارج دانشگاهی

فرآیند رزرو سالن ها

فرآیند بارگزاری اخبار مهم دانشگاه در وب سایت وزارت بهداشت

 فرآیند آرشیو نمودن عکس
 فرآیند درخواست فیلمبرداری از مراسم خاص

فرآیند ثبت عکس در گالری وب دا

فرآیند درخواست عکاسی از مراسم و جلسات

فرآیند درخواست طراحی

فرآیند  تهیه، طراحی و نصب بنر

 فرآیند  درخواست پیامک گروهی

فرآیند دریافت شکایات مردمی از طریق سامانه پیامکی دانشگاه

فرآیند درخواست مسابقه یا نظرسنجی گروهی در دانشگاه

فرآیند به روز رسانی سامانه پیامکی دانشگاه

فرآیند درخواست تعمیر تجهیز و دستگاهها

 فرآیند درخواست تهیه کلیپ

فرآیند درخواست برگزاری مراسم فوت در مسجد دانشگاه

فرآیند درج خبر در تلگرام دانشگاه
 فرآیند آموزش کارکنان