فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۲۲۹

 

 
 

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس محمدعلی طاهری

شماره تماس داخلی:   ۱۸۰

رایانامه: taheri.eng@shmu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۲