فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۹۲۷

 

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس زهرا امیری

شماره تماس داخلی:  ۱۸۰

رایانامه: amiri@shmu.ac.ir

رزومه:

 
 

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس محمدعلی طاهری

شماره تماس داخلی:   ۱۸۰

رایانامه: taheri.eng@shmu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۰