اداره حسابداری مدیریت

تعداد بازدید:۱۱۶۸

 

 

رئیس اداره

زینب نوری

شماره تماس داخلی: ۱۷۸


 

 

 

کارشناس امور مالی 

زهرا عرب حسنخانی

شماره تماس داخلی: ۱۸۸


 

 

 

 

کارشناس امور مالی 

محسن قرائی

شماره تماس داخلی: ۱۸۸


 

 

 

کارشناس امور مالی

مهدی بختیاری

شماره تماس داخلی: ۱۷۸


 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰