معرفی کادر مدیریت

تعداد بازدید:۴۰۵۸

 

مسئول کارگزینی

علی جمشیدی‌پور

شماره تماس داخلی: 147

جانشین: فرزانه جعفری


 

 

 

 

امور جذب و استخدام

مریم بانی

شماره تماس داخلی: ۱۹۳

جانشین: منصوره آقاحسینی


 

 

 

 

 

    

فرزانه جعفری

شماره تماس داخلی: ۱۴۱

شرح وظایف:

سوپروایزر سیستم جامع پرسنلی، کارشناس نقل و انتقالات، مسئول آمار نیروی انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سابقه خدمت 18 سال


 

 

    

محمدرضا عامری

شماره تماس داخلی: ۱۴۲

شرح وظایف:

تبدیل وضعیت احکام  پرسنل/ایثارگر، صدور احکام پرسنل تبدیل وضعیت شده، پیگیری امور مربوط به دیوان عدالت اداری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 


 

 

    

راحله صدیقی

شماره تماس داخلی: ۱۴۰

شرح وظایف:

کارشناس ارزشیابی عملکرد کارکنان، انجام امور جذب و بکارگیری نیروهای شرکتی و امور استخدامی

 


 

 

    

 شهین صدیقی

شماره تماس داخلی: 166

شرح وظایف: کارشناس بازنشستگی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

 


 

 

    

بهار اسماعیلی

شماره تماس داخلی: ۱۹۳

شرح وظایف:

کارشناس صدور احکام پرسنل

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقه خدمت: 14 سال

 


 

 

    

محمد رحیمی

شماره تماس داخلی: 147

شرح وظایف:

احتساب سنوات خدمت، احتساب مدارک تحصیلی / رتبه / طبقه، انجام امور مربوط به تغییر پست و رابط آموزش پرسنل واحد

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی

سابقه خدمت : 5 سال


 

 

 

 

امور طرح نیروی انسانی

منصوره آقاحسینی

شماره تماس داخلی: ۱۹۱

جانشین:فرزانه جعفری


 

 

 

 امورحضور و غیاب پرسنل

حسین عامری

شماره تماس داخلی: 319

جانشین: محبوبه حمزوی


 

 

 

 

 امور بایگانی

مژگان درویش‌زاده

شماره تماس داخلی: 146

 


 

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲