سخن مدیر

تعداد بازدید:۲۱۶۸

با سلام و احترام :

          قانون شیرازه ی هر جامعه است  بدون قانون همه امور یک جامعه ،نظام یا ساختار ،در هم می ریزد و هرگز به سامان نمی رسد  هر جا قانون باشد و بدان عمل شود ، امور نظم می یابند و هر جا قانون وجود نداشته باشد و بدان عمل نشود  ، بی تردید جوامع انسانی به اهداف بلند اعتلا و پیشرفت دست نخواهند یافت . از این رو بشر همواره کوشیده است قوانین و ضوابط آشکاری را یرای به نظم در آوردن امور مختلف اجتماعی و فردی تنظیم کند . این قوانین هستند که حوزه های باید و نباید را روشن می سازند و جامعه پیشرفته و سامان مند جامعه ای است که امور گوناگون آن بر اساس ضوابط و قوانین مشخص ، مشروع ، مکتوب ، و بدون ابهام اداره شود  اهمیت قانون در امور حساس و سرنوشت سازی ، همچون حوزه مدیریت منابع انسانی  دو چنان می شود  وجود قوانین و ضوابط بدون ابهام در این حوزه و رعایت دقیق آنها ضروری ترین شرط مدیریت سامان مند و موفق است . هر کسی در هر جایگاهی از زنجیره مدیرت منابع انسانی قرار دارد ، لازم است برای جلو گیری از خطاها ، قصورها و تقصیرها ، و اتخاذ تصمیمات صحیح ، رعایت حقوق و تکا لیف شغلی نسبت به قوانین حوزه عملکردی خود آگاهی کامل داشته باشد . بدون آگاهی دقیق ، و درک و شناخت صحیح و کامل از قوانین و ضوابط موجود ، نمی توان تصمیمات صحیحی در حوزه مدیریت منابع انسانی گرفت که در آن ، هم حق الناس رعایت شده باشد ، هم منافع عمومی تامین شود و هم سازمان ودر گسترهای وسیع تر ، کشور به اهداف بلند مدت خود دست یابد.

 

حمیدرضا دهقان

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱