مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید:۹۶۵۴

 

مدیر منابع انسانی

سیدمحسن موسوی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۲

شماره داخلی: ۱۹۲

رایانامه: mohsenmosavi2008@yahoo.com

فایل رزومه:


 
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰