دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۴۸۱۸

 

 

مسئول دفتر

فاطمه ظهوری

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۱۸۱۷

رایانامه: f.zohuri@gmail.com

 

 

 
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۰