مهندسی سازمان

تعداد بازدید:۳۲۳۳

 

 

کارشناس مهندسی سازمان

علی نوروزی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۵۶
 


 

 

بخشنامه‌ها و سامانه‌های مهندسی سازمان

آدرس و دریافت فایل
سامانه جامع امور تشکیلات لینک
آئین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸