نحوه ثبت نام در سامانه ثبت تجارب مدیران و کارکنان

تعداد بازدید:۱۸۹۴

 

ردیف توضیحات دریافت فایل
۱

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت تجارب

۲ نحوه ی درج ثبت تجربه در سامانه
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۸