کارمندان دفتر فنی

تعداد بازدید:۳۳۷۸

کارشناس 

مهندس محمد برزجان

شماره داخلی: ۱۵۲


 

 

کارشناس تاسیسات

مهندس مصطفی پویا

شماره داخلی: ۱۵۲


 

 

کارشناس تاسیسات

مهندس علی‌رضا مولوی

شماره داخلی: ۱۵۳


 

 

کارشناس ساختمان

مهندس سیدمیثم مرتضوی

شماره داخلی: ۱۵۳


 
آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷