کارمندان دفتر فنی

تعداد بازدید:۴۸۰۴

کارشناس ساختمان

مهندس علی‌رضا عرب‌احمدی

شماره داخلی: ۱۵۲


 

 

کارشناس مکانیک

مهندس مصطفی پویا

شماره داخلی: ۱۵۲


 

 

کارشناس مکانیک

مهندس علی‌رضا مولوی

شماره داخلی: ۱۵۳


 

 

کارشناس ساختمان

مهندس مهدی یحیایی

شماره داخلی: ۱۵۳


 

 

کارشناس معماری

مهندس سیدمیثم هاشمی

شماره داخلی: ۱۵۳


 

 

کارشناس برق

مهندس امین محمدی

شماره داخلی: ۱۵۳


 

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲