پروژه‌های عمرانی

تعداد بازدید:۳۷۷

 

پروژه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروژه های اورژانس 115 دانشگاه   

تکمیل و راه اندازی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی منطقه 1 احداث پایگاه اورژانس زمان آباد احداث پایگاه اورژانس فرومد
احداث پایگاه اورژانس بیارجمند - چاه جم احداث پایگاه اورژانس دهملا احداث پایگاه اورژانس بسطام

پروژه های آموزشی دانشگاه

احداث ساختمان محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

احداث دانشکده بهداشت احداث خوابگاه برادران

پروژه های بهداشتی دانشگاه

احداث مرکز آموزش بهورزی شاهرود احداث مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو خرقان احداث مرکز خدمات جامع سلامت نردین
احداث سردخانه واکسن زنجیره سرما احداث مرکز خدمات جامع سلامت خانخودی احداث مرکز خدمات جامع سلامت نام نیک
احداث خانه بهداشت کلاته اسد احداث پانسیون پزشکان 5 واحدی میامی احداث پانسیون پزشکان 6 واحدی حسین آباد کالپوش
احداث خانه بهداشت قدس احداث پانسیون پزشک محمدآباد پروژه تکمیلی مرکز خدمات جامع سلامت بیارجمند
احداث خانه بهداشت ابراهیم آباد احداث خانه بهداشت دزیان احداث پانسیون پزشکان 2 واحدی فرومد
احداث خانه بهداشت کرنگ احداث خانه بهداشت تلوبین  

پروژه های درمانی دانشگاه

پروژه توسعه فضای فیزیکی مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی امام حسین (ع) پروژه ارتقا مرکز 12 تختخوابی به بیمارستان 32 تختخوابی امام رضا(ع) میامی پروژه طرح توسعه بلوک زایمانی (LDR) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار
پروژه احداث بخش اسکوپی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) پروژه احداث انبار دارویی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) پروژه احداث آزمایشگاه مولکولی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
پروژه احداث دو واحد اقامتگاه پزشکان میامی پروژه احداث کلینیک تخصصی دندانپزشکی آیت ا... شاهرودی  

سایر پروژه های دانشگاه

پروژه یادمان شهید گمنام پروژه نوسازی پانسیون چمران

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۲