مهندسی مشاغل

تعداد بازدید:۵۴۷۹

 

کارشناس مسئول  مهندسی مشاغل

طاهره شریعتی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۵۸
 

 

 

 

 

بخشنامه‌ها و سامانه‌های مهندسی مشاغل

آدرس و دریافت فایل
ضوابط ارتقاء رتبه دانلود
سامانه مهندسی مشاغل لینک
مرکز اصلی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت لینک

جدول مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء طبقه، رتبه، احتساب مدرک تحصیلی، تغییر پست و احتساب مدت قراردادی

دانلود
کتاب طرح طبقه بندی مشاغل  دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانلود
آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه سال ۹۷ دانلود
کتاب ویرایش ۹۸ بهداشتی دانلود
جدول ارتقاء طبقه جدید دانلود
آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۹