دفتر مدیریت

تعداد بازدید:۱۱۲۷

 

معاون امور مالی

سیدجلال حسینی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۱۵۶۴

شماره داخلی: ۱۷۵

 

 

مسئول دفتر

فاطمه قاسمی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۱۵۶۴

شماره داخلی: ۱۸۳

 


 
آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰