تحول اداری

تعداد بازدید:۱۵۲۲

 

 

کارشناس تحول اداری

محدثه سادات موسوی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۵۸


 

 

بخشنامه‌ها و سامانه‌های تحول اداری

آدرس و دریافت فایل
سامانه ثبت تجربه مدیران و کارکنان لینک
دستورالعمل ثبت تجارب مدیران و کارکنان دریافت
مراحل ثبت نام در سامانه ثبت تجارب دریافت
نحوه‌ی درج ثبت تجربه در سامانه دریافت
سامانه نظام پیشنهادات کارکنان لینک
نحوه ثبت نظام پیشنهادات دریافت
دستورالعمل نظام پیشنهادات دریافت
سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی- HOP لینک

سامانه مدیریت عملکرد- OP

لینک
سامانه سیناسا- سامانه فرابر جهت درج واگذاری‌ها لینک
سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (جشنواره شهید رجایی) لینک

 

 

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۰