تحول اداری

تعداد بازدید:۲۲۹۱

 

 

کارشناس تحول اداری

محدثه سادات موسوی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۶

شماره داخلی: ۱۵۸


 

 

بخشنامه‌ها و سامانه‌های تحول اداری

آدرس و دریافت فایل
سامانه نظام پیشنهادات کارکنان لینک
نحوه ثبت نظام پیشنهادات دریافت
دستورالعمل نظام پیشنهادات دریافت
سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی- HOP لینک
سامانه سیناسا- سامانه فرابر جهت درج واگذاری‌ها لینک
سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (جشنواره شهید رجایی) لینک
سامانه ملی رصد اشتغال کشور لینک
دستورالعمل اصلاح فرایند ها دریافت
دستورالعمل نحوه واگذاری فعالیت‌ها دریافت
راهنمای سامانه‌ی بانک اطلاعات مدیران دریافت
سامانه‌ی بانک اطلاعات مدیران لینک
دستورالعمل برنامه‌ی ارتقا بهره‌وری دریافت

 

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۱