معاون توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۱۰۹۲۷

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر صادق یوسفی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۱۸۱۷

رایانامه:

رزومه:

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰