اداره حسابداری پرسنل، منابع و تامین اعتبار

تعداد بازدید:۱۱۳۱

 

 

 

مسئول حقوق و دستمزد

رویا یازرلو

شماره تماس داخلی: ۱۷۱


 

 

 

کارشناس امور مالی

مریم خدامی

شماره تماس داخلی: ۱۷۹


 

 

 

کارشناس امور مالی

زهرا عجم

شماره تماس داخلی: ۱۷۱


 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰