مقررات و آیین‌نامه‌های مدیریت برنامه و بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۱۹۰۷

 

ردیف توضیحات دریافت فایل
۱  قانون  بودجه سال 1398
۲ ابلاغ سال98سازمان برنامه و بودجه کشور 
۳ لایحه بودجه سال 139۸و پیوست ها
۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه 139۸
۵ قانون بودجه 1397
۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه 1397
۷ قانون برنامه ششم توسعه
8 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت
9 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
۱1 دستورالعمل تحول نظام سلامت
۱2 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۱3 سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه چهارم
۱4 قانون استفاده متوازن
۱5 قانون تنظیم برخی موارد الحاق 2
۱6 قوانین تجهیزات پزشکی 1397
۱7 نکات مهم قوانین بالادستی و بودجه با تاکید بر حوزه‌های مختلف استانی
۱۸ شیوه نامه برنامه عملیاتی سال ۹۹

 

کلید واژه ها: لایحه بودجه سال ۹۸

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۸