مجموعه قوانین، آِیین نامه ها، دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۲۵۹۱۸

 

ردیف توضیحات دریافت فایل
۱ حقوق وراث 
۲ ازکارافتادگی
۳ استرداد کسور مازاد بر سی سال
۴ اصلاح ماده 97 و 98 آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی
۵ آیین نامه اجرائی فصل دهم قانون خدمات کشوری
۶ آیین نامه انتقال از تهران و کلانشهرها
۷ آیین نامه حضور و غیاب
۸ آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی
۹ آئین نامه اداری استخدامی
۱۰ آئین نامه تشکیلات 
۱۱ بازخرید
۱۲ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
۱۳ خدمات غیررسمی
۱۴ دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
۱۵ دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
۱۶ دستورالعمل استفاده از مامویت آموزشی
۱۷ دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
۱۸ دستورالعمل مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و مراقبت ، شیردهی و بدون حقوق
۱۹ فرآیند مدیریت منابع انسانی
۲۰ فرم_تعهد_مأموریت_آموزشی_کارکنان
۲۱ کسورات بازنشستگی
۲۲ متن سری دوم سوال و پاسخ های ابهامات آیین نامه اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۳ پرسش و پاسخ پیرامون توامندسازی مدیران و کارکنان
۲۴ ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی
۲۵ آیین نامه تشکیل و طبقه بندی شغلی
۲۶ امتیازات موضوع ماده ۵۱ (ایثارگران)
۲۷ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز
۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
۳۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی
۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۳۳ قانون بودجه سال ۹۸
۳۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور
۳۵ آیین نامه اداری استخدامی
۳۶ آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل
۳۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۳۸ دستورالعمل حق اشعه
۲۹ راهنمای ورود اطلاعات و انجام فرآیند های مربوط به اخذ شماره مستخدم در سامانه کارمندایران 
30  قانون  بودجه سال 1398
31 ابلاغ سال98سازمان برنامه و بودجه کشور 
32 لایحه بودجه سال 139۸و پیوست ها
33 ضوابط اجرایی قانون بودجه 139۸
34 قانون بودجه 1397
35 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1397
36 قانون برنامه ششم توسعه
37 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت
38 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
40 دستورالعمل تحول نظام سلامت
41 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
42 سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه چهارم
43 قانون استفاده متوازن
44 قانون تنظیم برخی موارد الحاق 2
45 قوانین تجهیزات پزشکی 1397
46 نکات مهم قوانین بالادستی و بودجه با تاکید بر حوزه‌های مختلف استانی
47 شیوه نامه برنامه عملیاتی سال ۹۹
84 مشاغل عمومی و اختصاصی
94 شرح وظایف ستاد دانشگاه
05  شرایط احراز رشته‌های شغلی
15  قانون بودجه 1400کشور
25  قانون کار
35  منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
45 بخش سوم کتاب قانون تامین اجتماعی
55 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن
65 تصویب نامه ضریب حقوقی سال 1400

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰