به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه واگذاری کلیه امور عمومی شامل ( رانندگی ، سرایداری ، نگهبانی ، خدمات و منشی ) شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی

۱۱ دی ۱۴۰۱ | ۲۱:۳۹ کد : ۱۰۵۳۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۰
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد عملیات واگذاری کلیه امور عمومی شامل ( رانندگی ، سرایداری ، نگهبانی ، خدمات و منشی ) شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی به صورت حجمی(نفر ساعت) به بخش غیردولتی از طریق مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) از طریق سامانه الکترونیک دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۶۰۰۰۰۰۰۳۵ به شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

نحوه دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد ها: مراجعه به پایگاه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir

(فرصت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱)


( ۵ )

نظر شما :