اطلاعیه ها

آگهی جذب نیرو

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی راننده اقدام به جذب نیرو از طریق شرکت بهگر شاهوارنماید،

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان متاهل متقاضی ودیعه مسکن

با توجه به ابلاغ پرداخت ودیعه مسکن مقاطع عادی، تکمیلی (فاقد محدودیت اعتبار) دانشجویان روزانه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳دانشجویان متقاضی از تاریخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ فرصت دارند جهت درخواست ودیعه مسکن از طریق پرتال به آدرس ذیل اقدام نمایند

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

فراخوان جذب نیروی ماما در قالب برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم دستیاری و Phd متقاضی وام بیمه تکمیلی

دانشجویان دستیاری و Phd متقاضی وام بیمه درمانی تکمیلی(بیمه تکمیلی دی) که تا به حال موفق به ثبت نام نشده اند و در سنوات مجاز تحصیل هستند از تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ با مراجعه با آدرس پرتال جهت ثبت نام تسهیلات فوق الاشاره با حق بیمه ماهانه(برای هر نفر) به مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال و محاسبه آن از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ به صورت ۱۲ ماه هجری شمسی با فرانشیز۳۰درصد اقدام نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

بدین وسیله به استحضار می رساند مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه اقدام به برگزاری برنامه حضوری تبیین تهدیدات و مخاطرات باروری در حوزه های زیستی، آلاینده محیطی، عوامل شیمیایی، تشعشعات و آلودگی امواج در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹نموده است.

ادامه مطلب