به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو جهت پایگاه های اورژانس ۱۱۵ (طرود، سوداغلن، ری آباد، بسطام و پشت بسطام)

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۷ کد : ۱۰۸۱۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۸۰
با توجه به اینکه پایگاه های پیش بیمارستانی به بخش غیر دولتی واگذار شده است و با عنایت به نیاز مبرم نیرو، مقرر گردید طی فراخوانی نیروهایی که دارای شرایط مربوطه ذیل می باشند طی مصاحبه و آزمون عملی در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ بکارگیری گردند.

( ۱۱۷ )

نظر شما :