قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۴ کد : ۱۰۸۸۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۴۴
دانشجویان مذکور ازتاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ با مراجعه به پرتال تسهیلات جهت درخواست وام اقدام نمایند.

 

تذکر:  1-مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

         2-ثبت تعداد واحد ترم جاری و معدل یک یا دو نیمسال قبل ضروری است و به درخواستهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

         3-با توجه به تعریف تقویم پرتال درخواست خوابگاه، دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که متقاضی خوابگاه نیز می باشند همانند سایر دانشجویان متقاضی خوابگاه ملزم به ثبت درخواست پرتالی خوابگاه هستند. درغیر اینصورت به درخواست وام آنها رسیدگی نخواهد شد.

         4-دانشجویانی که شماره حساب بانک تجارت ندارند با مراجعه به بانک، حساب جاری سراسری باز نموده و شماره حساب خود رابه همراه کد بانک به امور دانشجویی اعلام نمایند


( ۱۳ )

نظر شما :