به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار و فاطمیه(س) به بخش غیر دولتی

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶ کد : ۴۲۴۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۷۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار و فاطمیه(س) به بخش غیر دولتی (به صورت خرید خدمات) را از محل اعتبارات هزینه ای و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط اولیه پیمانکار:

-دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه ۵ تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت آزاد حداقل معادل برآورد اولیه کار

-دارای گواهی صلاحیت ایمنی  معتبر صادره از وزارت کار و امور اجتماعی

محل دریافت اسناد مناقصه: شاهرود – شهرک البرز- بلوار آیت ا... بهجت-ساختمان البرز-معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی-واحد امور قراردادها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن
 ۳۲۳۹۱۵۶۰-۰۲۳ مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۵ روز کاری ( لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱/۲۵)
تاریخ و محل تحویل پاکت های پیشنهادات مناقصه : شرکت کنندگان می بایست از مورخه ۹۹/۱/۲۶ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۹/۲/۷ در ساعات اداری به مدیریت حراست دانشگاه واقع در شاهرود – میدان هفت تیر- سایت مرکزی دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند. 

زمان برگزاری مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت ۹ صبح روز دو شنبه مورخ ۹۹/۲/۸
 

ردیف

محل اجرا

رتبه و صلاحیت و پایه مورد نظر

برآورد اولیه

مدت پیمان

نوع مناقصه

1

شاهرود

رتبه ۵ تاسیسات

۸/۱۵۷/۱۲۶/۶۰۰ ریال

یک سال

عمومی یک مرحله ای

 

 


( ۲ )

نظر شما :