قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی متمم نیمسال اول ۱۴۰۰

۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۲ کد : ۷۶۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۰۶
دانشجویان ورودی جدید و دانشجویانی که به هر علت موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی نیمسال اول ۱۴۰۰ نشده اندجهت درخواست وام مذکور ازتاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ لغایت ۲۰/۰۹/۱۴۰۰ با مراجعه به پرتال تسهیلات به آدرس ذیل اقدام نمایند.

تذکر: ذکر تعداد واحد ترم جاری و معدل نیمسال قبل ضروری می باشد.

   آدرس پرتال تسهیلات :


( ۳ )

نظر شما :