به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی فراخوان انتخاب حسابرس

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۶ کد : ۷۸۷۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۹
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود در نظر دارد انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس )در سال ۱۴۰۱ خود را از طریق استعلام بها به موسسات حسابرسی متقاضی که توان ، تجربه وسوابق حرفه ای مفید در دستگاهها ونهادهای بخش عمومی بویژه دانشگاههای تیپ ۱ و۲همچنین شرکت های دولتی را دارند واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت فرم استعلام بها وسپس تحویل پاکات ازروز چهارشنبه مورخ 8/10/1400 لغایت پایان وقت اداری شنبه 18/10/1400 به نشانی  شاهرود ، شهرک البرز ، خیابان شهید نوری ،  ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشکی اتاق 310 مدیریت امورپشتیبانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مراجعه نمایند

فرم استعلام بها


( ۳ )

نظر شما :