به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه ترم تابستان

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۷ کد : ۹۳۲۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۱
جهت ثبت درخواست خوابگاه به پرتال دانشجویی از تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۰۵/۱۴۰۱ مراجعه نمایید. تذکر: مدت زمان فوق قابل تمدید نمی باشد. به درخواست وام تحصیلی ترم تابستان دانشجویان خوابگاهی که درخواست خوابگاه نداده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظر شما :