به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه نیمسال اول۰۲-۱۴۰۱

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۶ کد : ۹۵۸۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۵۴
جهت ثبت درخواست خوابگاه از تاریخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ لغایت ۳۱/۰۶/۱۴۰۱به پرتال دانشجویی مراجعه نمایید تاریخ مذکور قابل تغییر نمی باشد.

 

تذکر: 1-اسکان دانشجویانی که تا تاریخ ذکر شده ثبت نام ننمایندلغو خواهد شد.

          2-درصورت عدم ثبت نام خوابگاه در موعد مقرر از پرداخت وام تحصیلی به دانشجوی خوابگاهی نیمسال اول 1401  معذوریم.

دانشجویانی که ترم اضافه دارند بامراجعه حضوری به اموردانشجویی و پرداخت نقدی هزینه خوابگاه می توانند از خوابگاه (درصورت داشتن ظرفیت) استفاده نمایند.

 


( ۲۱ )

نظر شما :