به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال اول ۱۴۰۱

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۶ کد : ۹۶۶۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۱
دانشجویان مذکور ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۷/۱۰با مراجعه به پرتال تسهیلات جهت درخواست وام اقدام نمایند.

تذکر:  1-مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

         2-ثبت تعداد واحد ترم جاری و معدل یک یا دو نیمسال قبل ضروری است و به درخواستهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

         3-با توجه به تعریف تقویم پرتال درخواست خوابگاه، دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که متقاضی خوابگاه نیز می باشند همانند سایر دانشجویان متقاضی خوابگاه ملزم به ثبت درخواست پرتالی خوابگاه هستند. درغیر اینصورت به درخواست وام آنها رسیدگی نخواهد شد.

   آدرس پرتال تسهیلات :


( ۴ )

نظر شما :