معرفی کارکنان برنامه‌، بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۴۵۷۶

 

کارشناس مسئول پایش عملکرد و درآمد

بهروز فندرسکی نژاد

شماره داخلی:  ۱۷۲


 

 

رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی

فاطمه ایمنی

شماره داخلی:  ۱۸۸


 

 

کارشناس برنامه و بودجه حوزه بهداشت 

فرشته قنبریان

شماره داخلی: ۱۸۸

 

 

کارشناس برنامه و بودجه

مرادعلی باقری

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۲۸۱۶

شماره داخلی: ۱۷۲

 

 

کارشناس برنامه و بودجه  

معصومه حاج محمدی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۲۸۱۶

شماره داخلی: ۱۷۳

 

 

کارشناس برنامه و بودجه حوزه درمان

فاطمه امیری

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۲۸۱۶

شماره داخلی: ۱۸۴

 

       کارشناس  بودجه    

علی‌رضا خالقوردی

شماره داخلی: ۱۷۲

 

 

?mid=&wid=51675&sid=&tid=8383&rid=LOADED&custom1=shmu.ac.ir&custom2=%2Fadmin%2Fpage%2Fmanage%2Fupdate&t=1575443264088?mid=&wid=51675&sid=&tid=8383&rid=BEFORE_OPTOUT_REQ&t=1575443264088?mid=&wid=51675&sid=&tid=8383&rid=FINISHED&custom1=shmu.ac.ir&t=1575443264092

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲