مدیریت برنامه، بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۱۰۱۰۷

 

سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و پایش عملکرد

فاطمه ایمنی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۲۸۱۶

شماره داخلی: ۱۶۷

رایانامه:imani_f7902@yahoo.com


 
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۹