مدیریت برنامه، بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۱۱۹۹۵

 

مدیر برنامه، بودجه و پایش عملکرد

حسن باقری

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۲۸۱۶

شماره داخلی: ۱۶۷

رایانامه:hasanbagheri1352@yahoo.com


 
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲