اخبار تصویری - آرشیو

در شرایط شکننده و ناپایدار کرونایی قرار داریم
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در شرایط شکننده و ناپایدار کرونایی قرار داریم

دکتر رضا چمن، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با بیان اینکه بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر، جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود بر اساس سامانه هاست گفت: تاکنون ۸۳ درصد جمعیت تحت پوشش بالای ۱۲ سال دانشگاه، دُز اول و ۴۶ درصد هر دو دُز واکسن را دریافت کردند‌ که از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

ادامه مطلب
ثبت بیش از  سه هزار و ۸۰۰مورد تروما با اهداف پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
افتخاری در عرصه پژوهش دانشگاه

ثبت بیش از سه هزار و ۸۰۰مورد تروما با اهداف پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاکنون بیش از سه هزارو ۸۰۰ مورد تروما با اهداف پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توسط سلمان دلیری کارشناس مسئول برنامه ،مرضیه حاجی پور و ملیحه امیری به ثبت رسیده است که در پایش عملکرد ثبت‌کنندگان کشور نیز موفق به کسب رتبه برتر شده اند.

ادامه مطلب